Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges hvert år ved en generalforsamling for en 2 årlig periode, hvor der skiftevis er to eller tre personer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det efterfølgende bestyrelsesmøde.


Formand

Torben Godskesen


Næstformand

Randi Nielsen


Kasserer

Nils Kviesgaard Overgaard


Bestyrelsesmedlem

Kristian Brødsgaard Olesen


Bestyrelsesmedlem

Jari Smedegaard


Suppleant til bestyrelsen

Anette Damkjær Vinding